Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία Constructions and Transfer Services με διακριτικό τίτλο C & T δραστηριοποιείται στον χώρο χωματουργικών εργασιών, οδικών μεταφορών και χονδρικού εμπορίου οχημάτων και οικοδομικών υλικών. Στόχος μας, η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας με διαρκή προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και επαγγελματικών λύσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών
 • Εργασίες επιχωματώσεων
 • Εργασίες σχισίματος και λείανσης μαρμάρων
 • Εργασίες κοπής, μορφοποίησης και επεξεργασίας οικοδομικών λίθων

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων
 • Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 • Μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για μεταφορά επιβατών
 • Φορτηγών, ρυμουλκόμενων και ημιρυμουλκόμενων οχημάτων και λεωφορείων
 • Οικοδομικών υλικών
 • Μαρμάρων και ασβεστολιθικών λίθων
 • Παλιαών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP)
 • Απορριμμάτων και υπολειμμάτων

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 • Αποκομιδή μπαζών και άλλων απορριμμάτων με διάθεση κάδων
 • Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη
 • Επεξεργασία μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
 • Θραύση, καθαρισμός και διαλογή απορριμμάτων για την ανάκτηση μεταλλικών και μη δευτερογενών πρώτων υλών

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ